Romesjöns Fiskevårds Områdes Förening

Fiskekort gäller för fiske i Romesjön

Dagkort 50 kr
Årskort gällande 12 månader efter köp 400 kr

OBS ändrad avgift från och med 2021

Swish ( endast dagkort()  123 676 37 83
Meddelande : Förnamn Efternamn
Betalning görs före fiskets start samma dag.

Försäljningsställe
Göte Svensson Dyröd Romelanda.  0707-698292.
Gösta Lundén Rishammar Kareby. 0705-173355.

Regler för kortfiske
–  Fiskekortet är Personligt och kan ej överlåtas
–  Skall medföras vid fiske/ mobil vid swish
–  Gäller gör fiske mellan kl 05,00 och 22,00
–  Gäller inte för fiske från egen båt. Båt kan hyras efter
överenskommelse med markägare.
– Gäller endast för fiske med handredskap ( ej angeldon) medhavd
betesfisk får ej användas ( smittorisk )

Fiske får inte ske från badplatser och bryggor, eller annans brygga eller privat tomtmark.