Romesjön och Miljön

Verksamhetens tillstånd för jordframställning och hantering av denna utgår 2015. Finns nu ingen anledning att ge nytt tillstånd eller att förlänga det gamla.

Miljödomstolen stoppar fortsatt kompostering

2010-07-16

Miljödomstolen förbjuder Sand och trä AB:s komposteringsverksamhet i Romelanda.
Därmed får miljö- och byggnadsnämnden och länsstyrelsen en rejäl knäpp på näsan.
Enligt domen upphävs instansernas tidigare beslut, som gav tummen upp för den utökade verksamheten med ett årligt mottagande av 1000 ton park- och trädgårdsavfall.
– Det här är en vinst för miljön, anser markägaren Arne Samuelsson.
Företagets verksamhet tillståndsprövades av länsstyrelsen 2001. Följden blev att miljöprövningsdelegationen gav tillstånd till framställning av jordprodukter, ett tillstånd som omfattar inblandning av högst 3 500 ton per år av slam från kommunala reningsverk eller hästgödsel för framställning av högst 20 000 ton anläggningsjord per år. Tillståndet gäller fram till 30 juni 2015.
Beslutet överklagades av markägare och Romesjöns fiskevårdsområdesförening, men miljödomstolen avvisade yrkandena om stopp av befintlig verksamhet, sanering och skadestånd.
2004 godkände miljö- och byggnadsnämnden en anmälan om en utvidgning av verksamheten rörande ett årligt mottagande av 1000 ton park- och trädgårdsavfall.
Januari 2008 var en regning period och en dag rämnade sedimentationsdammen. I samband med detta släpptes stora mängder förorenat vatten ut i Romesjön via Väla bäck. Något som fick fiskevårdsområdesföreningen att kraftigt reagera och på nytt kontaktades kommunen i frågan.

Fick inte utvidga utan tillstånd
I juli samma år beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ställa krav på förbättringar av sedimentationsdammen. Att begära omprövning hos länsstyrelsen av gällande tillstånd var dock inte aktuellt. Ett beslut som länsstyrelsen året därpå inte såg någon anledning att ändra på.
Det är detta miljödomstolen nu har reagerat på. För enligt deras sätt att se på saken krävdes ett tillstånd för Sand och träs utvidgning av verksamheten med 1000 ton park- och trädgårdsavfall per år. Att det bara blev ett anmälningsärende dög alltså inte. Därför upphävs besluten i miljö- och byggnadsnämnden samt länsstyrelsen, och komposteringsverksamheten förbjuds.
– Jag tänker överklaga domen, säger Sand och träs vd Roger Engström, som är mycket förvånad över utfallet.
– Det här är ju ett anmälningsärende där beslutet togs för sex år sedan. Blir det avslag på överklagandet får jag i värsta fall söka nytt tillstånd för komposteringen, säger han.

Hoppas att sjön blir återställd
Kommunchef Kenth Johansson uppger att kommunen ännu inte har beslutat om det blir ett överklagande eller ej.
Hur är det med självkritiken?
– Vi måste nu göra en analys. Anser vi att miljödomstolens kritik är befogad överklagar vi inte, säger han.
För markägaren Arne Samuelsson och Gösta Lundén, ordförande i Romesjöns fiskevårdsområdesförening, är domen en delseger. I många år har de varnat för föroreningar och hävdat att verksamheten på Sand och trä bidrar till en ökad övergödning av Romesjön.
– I första hand är det miljön som är vinnare, säger Arne Samuelsson, som anser att miljödomstolen har sträckt sig så långt den kan.
– Nu ser vi en ljusning och vi hoppas att Romesjön ska bli återställd.
Katarina Berg
katarina.berg@kungalvsposten.se     0303- 206828

Trandans vid Romesjön
Trandans vid Romesjön
Bilden tagen 2008-03-31 av Jonas Dyröd

Miljö skandal! Förorenat vatten
släpps ut i Romesjön
http://rombacka.com/gosta/ Separat sida
med bilder, och de senaste dokumenten i ärendet

Lysegårdens verksamhet hotar Romesjön och miljön
img_0053.JPGimg_0056.JPGimg_0061.JPGimg_0063.JPGimg_0064.JPG
Bilderna ovan är tagna 2008-03-31. Ännu ar inga åtgärder utförts för att stoppa det förorenade vattenflödet till Romesjön som fått ta emot 1000 tals kilo förorenad lera per dag.
Nästa fullt rörVideo här
Se video här.
2008-03-09 Enormt utsläpp efter nattens regn.

Vad är detta? Kan det vara lagligtStora mängder av detta avfall. Hög 2Hittat föroreningskällan. Rör i vägvall LysegårdenFörorening på vägFrån slut till börjanMörka avlagringar på badplatsen Gåsekullen
Död småfisk vid utloppet i RomesjönVerksamhetens sedimentering helt ur funktionUtloppsvattnet 2008-01-10
Bilderna ovan är tagna 2008-01-19
Skriv ett inlägg här vad du anser om detta?

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *